NM Yazılım'a hoş geldiniz.

  • Nurullah MERAL


Stok yönetimi, bir işletmenin hammaddeden bitmiş ürünlere kadar ürünlerini veya hizmetlerini üretmek için kullandığı her kalem için geçerlidir . Başka bir deyişle, stok yönetimi, bir işletmenin envanterinin her yönünü kapsar.

Stok yönetimi ayrıca stok kontrolü, envanter yönetimi veya envanter kontrolü olarak da adlandırılabilir.


Stok yönetimi neden önemlidir?

Envanter, bağlı sermayeyi temsil eden önemli bir varlıktır; stok yönetimi, bir işletmenin sermayeyi serbest bırakmasını sağlar.

Etkili stok kontrolü, farklı stok türlerinin karışımını anlamayı ve bu stok üzerindeki talepleri kabul etmeyi gerektirir. Bu, stok fazlası arz ihtiyacını bağlı sermayeyi azaltma ihtiyacı ile dengeleyerek makul bir seviyede tutmaya yardımcı olur.


Farklı stok türleri

Dört ana stok veya envanter kategorisi vardır:

-Hammaddeler ve bileşenler: malların üretiminde kullanılmaya hazır stok

Devam eden iş : hala üretimde olan bitmemiş ürünler

Bitmiş ürünler: satışa hazır ürünler

Sarf malzemeleri: İşletmenin günlük işleyişinde kullanılacak ve güncellenmesi gereken stok, örneğin yakıt ve kırtasiye


Sürekli ve periyodik stok yönetimi

Küçük işletmeler için stok yönetimine yönelik iki ana yaklaşım vardır: periyodik ve sürekli stok sayımı.


Periyodik stok yönetimi :
Bu envanter değerleme sistemi, belirli aralıklarla fiziksel envanter hesapları gerektirir. Bu yöntem, minimum envantere sahip küçük işletmeler için uygundur ve elektronik takip sistemlerinden çok daha ucuzdur. Ancak, fiziksel stok alımları zaman alıcı olduğundan, kapsamlı stokları olan büyük şirketler için uygun değildir.


Sürekli stok yönetimi :
Bu sistem, envanteri sürekli olarak kaydetmek ve izlemek için elektronik izleme ve POS sistemlerine dayanır. Bu, fiziksel envanter sayımlarından daha pahalı bir sistem olsa da, stok seviyelerinin daha doğru ve güncel bir şekilde gösterilmesini sağlar ve insan hatası riskini ortadan kaldırır.